• ۱۹ بهمن ۱۳۸۴

    رولان . رومن

    رولان . رومن

    رولان، رومن Rolland, Romain رمان‌نویس و مقاله‌نویس فرانسوی (1866-1944) رولان از خانواده‌ای جمهوریخواه و پروتستان نواحی مرکزی فرانسه بود... ...

Loading

نقد، آثار و مطالب دیگر

تئاتر مردمی / رومن رولان
نمایشنامه‌نویس، فیلم‌نامه نویس و دیگر خالقان اثر هنری باید بکوشند تا آثارشان اشاعه دهنده‌ی‌ شادی و طراوت در جامعه باشد؛ نه اندوه‌! ... ‌تنها با دیدن همیشگی زیبایی مفاهیم انسانی است که سلیقه‌‌ی هنری در جامعه شکل می‌گیرد؛ این آموزش نیازمند تکرار مداوم است. ...
زندگی میکلانژ
او بر جنبه­ی قهرمانانه زندگیی تأکید می­کند که صفت بارز آن کشمکش میان ناتوانی اراده و خصوصیات نفسانی از یک سو، و توانایی نبوغ از سوی دیگر است. ...
ژان کریستف
آگاهی او از موسیقی و توانایی خود، هنرآموزی­اش در زمینه­ی موسیقی تا روزگار نوجوانی، نخستین عشقهایش و بالاخره آشنایی تدریجی او با رنج و بی عدالتی، موضوع سه کتاب اول است. ...
زندگی بتهوون
این، نخستین و مشهورترین اثر از سه زندگی­نامه­ای است که رومن رولان، نویسنده­ی فرانسوی، نوشته است تا «انسان­ها بتوانند نفحه­ی قهرمانان را تنفس کنند». ...