پیشنهاد ما در حوزه‌ی ادبیات، یعنی:

۲۱ بهمن ۱۳۸۴
پیشنهاد ما در حوزه‌ی ادبیات، یعنی:
بهترین و خواندنی ترین آثار ادبی جهان؛ به انتخاب هیات علمی "ما". مختصری از زندگی نویسنده، چند خطی درباره اثر و احیانا چند نقد. در مرحله آزمایشی، فقط زیرمجموعه ی "رمان و داستان کوتاه" این بخش فعال است که به مرور زمان تکمیل خواهد شد.

 

کلید واژه : معرفی