کتاب "جزیره مثنوی" گزینش یوسف سینه چاک با تصحیح و توضیح دکتر نعمت‌الله ایران‌زاده از سوی انتشارات علم و دانش منتشر شد.

به گزارش مهر، این کتاب خلاصه‌ای است از مثنوی معنوی که به وسیله شخصی به نام یوسف، مشهور به سینه چاک در قرن 10 هجری قمری تالیف شده است.

یوسف سینه چاک در "جزیره مثنوی" توانسته است با تسلط عجیب خود بر مفاهیم مثنوی معنوی، ابیات مرتبط را از دفترهای ششگانه به خوبی کنار هم قرار دهد به نحوی که به نظر می‌رسد او این اثر  مولوی را از حفظ بوده است. وی در این کتاب ابیات را به گونه‌ای با پیوستگی، همخوانی و هماهنگی کنار هم قرار داده که خواننده از مطالعه آن احساس می‌کند با متنی مستقل مواجه است.

از جمله موضوعاتی که ابیاتی از مثنوی، حول آنها گردآمده می‌توان به در بیان درک مستمعان، در بیان کتمان سرّ، در نصیحت منکران، در بیان ترغیب معرفت خود، در بیان ترک دنیا و در بیان آفت شهرت اشاره کرد.

دکتر ایران‌زاده در مقدمه کتاب راجع به "جزیره مثنوی" توضیح داده است: این کتاب خلاصه موضوعی بسیار دقیق و خوبی از مثنوی معنوی است و در آن پدید آورنده به بیان سی‌وچهار موضوع اساسی سیر و سلوک پرداخته است تا طالبان حقایق و راغبان را راهگشا باشد. "جزیره مثنوی" در برگیرنده سیصد و شصت و شش بیت است؛ یعنی به عدد روزهای سال خورشیدی.

کتاب "جزیره مثنوی" با شمارگان3300 نسخه در 80 صفحه و به قیمت 1500 تومان منتشر شده است.
 

سیاست حذف را از طریق «ناپدیدسازی» دانشجویان، اساتید دانشگاه، روزنامه‌نگاران و روشنفکران پی گرفت... تجربه شکست سیاسی در محیط شوخ‌و‌شنگ کودکی ترومایی را ایجاد کرده است که از حواشی ماجراها در‌می‌یابیم راوی نه از آن دوران کنده می‌شود و نه دقیقا می‌تواند آن ایام را به یاد بیاورد... من از پدر هیچ وقت نپرسیدم عمو رودولفو چرا و چگونه مرد. لزومی هم نداشت. چون هیچ کس در سی‌ سالگی به علت سالخوردگی نمی‌میرد ...
یك مطلب را گفته بودیم اما به دو زبان... افكار او همگرایی غیرقابل انكاری با ایدئولوژی نازیست‌ها دارد... «نیهیلیسم» از نظر یونگر بخشی از «استثمار معنوی» انسان مدرن است، نوعی «پوچی درونی» و خالی شدن از ارزش‌های والا؛ اما برای آل‌احمد «نیهیلیسم» ایدئولوژیی ست كه سرمایه‌داری متاخر را در جای خود تثبیت می‌كند... آل‌احمد در آثارش به هیچ ‌وجه مخالف تكنولوژی و ابزار مدرن نیست... ماشین وسیله است و هدف نیست. هدف، نابودی فقر و رفاه مادی و معنوی را برای همه است ...
رویکرد جدید کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس، طبق قانون از وظایف تعریف شده «مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی» است!... کاش برنامه‌ها را با مشورت پژوهشگران اسنادی و نسخه‌شناسان دوباره مطالعه کنند... این کتابخانه از دوره ریاست رسول جعفریان، درهای خود را به روی عموم باز کرد و هر شهروندی با ارائه کارت ملی می‌توانست از کتابخانه بهره ببرد ...
ملوان بیست و یک ساله‌ای که مظهر نیک‌نفسی است... مقامات نظامی بیلی را مجبور کرده‌اند که در کشتی تجاری انگلیسی به نام «حقوق بشر» استخدام شود و برای مقابله با شورش‌هایی که در میان خدمه کشتی شکل می‌گیرد، شدیدترین سخت‌گیریها را اعمال می‌کنند... کلاگارت به هر چیزی متوسل می‌شود تا زندگی را بر وی تنگ گرداند... در طول بازجویی، اگرچه فرمانده برخوردی پدرانه دارد ولی بیلی به لکنت زبان می‌افتد ...
دنیای سحر و جادو به‌ویژه کلمه‌محور نیست، بنابراین تعداد اندکی از جادوگران درواقع از «پرستیژ» برای توصیف کارهایی که انجام می‌دهند، استفاده‌می‌کنند... چونگ لینگ سو بود که ترفند گلوله را اجرا کرد، گرچه آن را اختراع نکرد. او ‌سال ١٩١٨ در اجرایی در وود گرینِ لندن، هنگامی که یک گلوله واقعی به‌طور تصادفی شلیک شد، درگذشت... «اره‌کردن زنان» توسط شعبده‌بازی به نام سِلبیت اختراع شد و تا‌ سال ١٩٢١ اجرا نشد. ...