در جدیدترین فهرست آثار در دست انتشار کتابخانه مجلس ترجمه کتابی با عنوان "ادویه القلبیه" از مولفی ناشناخته اما منسوب به ابن‌سینا به چشم می‌خورد.

در حال حاضر سید حسین رضوی برقعی سرگرم صفحه بندی این کتاب است و قرار است به زودی منتشر شود.

همچنین کتاب‌های "دیدگاه فخر رازى و اکوئیناس درباره قدم عالم" تألیف اسکندر اغلو با ترجمة عذرا لوعلیان، دیوان سنجر کاشانى تحقیق و تصحیح حسن عاطفى و عباس بهنیا، شرح مثنوى تألیف میر محمد نعیم و تصحیح و تحقیق على اوجبى، ظفرنامه تألیف شرف‌الدین على یزدى، تحقیق و تصحیح زنده‌یاد دکتر عبدالحسین نوایى و سید سعید میر محمّد صادق، فریده الاصقاع فى ترجمه سلوان المطاع تألیف سید نعمت‌الله بن سید عبدالهادى شوشترى، به کوشش دکتر عبدالکریم على جرادات قرار است به زودی توسط کتابخانه مجلس منتشر شود.

به گزارش مهر، گنجینه بهارستان (حکمت 2) به کوشش على اوجبى و گنجینه بهارستان (تاریخ 2 دورة قاجار) به کوشش سید سعید میر محمد صادق هم به زودی منتشر می‌شود.

تفسیر توسعه‌نیافتگی روستاهای ایران قبل از سرمایه‌داری با نقد نظریه‌های فئودالیسم، شیوه تولید آسیایی و بهره‌وری پایین در کشاورزی و ارائه نظریه جدید در این زمینه تحت عنوان «نظام ارباب غایب» ... فئودالیسم دوره‌ای طولانی از دولت‌های هخامنشی گرفته تا سپیده‌دم اصلاحات ارضی را توضیح می‌دهد. در صورتی که نظام ارباب غایب دو قرن نوزدهم و بیستم را که معجونی از شیوه‌های تولید است، در یک قالب کلی پیشاسرمایه‌داری می‌کاود ...
با پدری دائم‌الخمر، مادری کاردان و خواهران و برادران نسبتاً پرشمار زندگی را می‌گذراند... پدرش، هر چند از خانواده‌ی پرسابقه‌ی زرتشتیان پارسی هند است اما سال‌ها پیش به انگلستان مهاجرت کرده، در آن جا درس خوانده و تحت نظر کلیسای انگلستان تعلیم دیده است... اما مهاجر همواره مهاجر است... سفری است و مقصدی: به همین نحو برای درک زندگی آموزش دیده است. در خانه، مقصد قلمرو بهشت است: در دفتر، مقصد عدالت است ...
یک مزیت بزرگ کتاب، وجود انبوه مثال است. نویسنده به جای آن که کتاب را صرف توضیح زیاد مفاهیم کند، مفاهیم کمی را معرفی کرده و سپس برای هر کدام انبوهی از مثالهای متنوع عرضه می‌کند... تاچر این دیدگاه را داشت که انگلیس در مسیر انحطاط قرار دار؛ او این ذهنیت را با شیوه‌های مختلف توانست به جامعه انگلیس منتقل کند... حالت پنجم تغییر ذهنیت در روابط نزدیک بین فردی است ...
چنان طنز و ادبیات را درهم می‌آمیزد و وارد می‌کند که دیگر نمی‌دانیم کدام را باور کنیم... زیبایی پاریس و نشئه‌گی ناشی از آن، تبدیل به بدبینی و سوءظن به روسیه می‌شود... نمایشگاهی از آثار نقاشانی که حکومت شوروی نمی‌پسندید. بولدوزر آوردند نمایشگاه را خراب کنند... . نویسندگان را دستگیر و بازجویی کرد. در این میان خشم و غیظ‌شان به سوی ویکتور بیشتر بود چراکه او را فرزند ناخلف حکومت دیدند. ویکتور ماری در آستین پرورده بود. موسی در خانه فرعون ...
ثمره‌ی شصت سال کار مداوم و عمیق اوست... سرگذشت کیمیاگری‌ست که برای دسترسی به علوم جدید، روح خود را به شیطان می‌فروشد... عاشق دختری به نام مارگارت می‌شود و بعد به او خیانت می‌کند... به خوشبختی، عشق، ثروت و تمام لذایذ زمینی دست می‌یابد اما اینها همه او را راضی نمی‌کند... با وجود قرارداد با شیطان مشمول عفو خدا می‌شود... قسمت اول فاوست در 1808 نوشته شد، اما نوشتن قسمت دوم تا پیش از مرگ گوته ادامه پیدا می‌کند. ...