طرح برگزاری همایش بزرگداشت سهرودی در سوریه - مدفن این فیلسوف ایرانی - در حال بررسی است.

نجفقلی حبیبی - عضو گروه فلسفه‌ی اسلامی دانشگاه تهران - با انتقاد از بی‌توجهی نسبت به برگزاری همایشی در محل آرامگاه این فیلسوف مسلمان واقع در سوریه، به ایسنا گفت: «از همین‌رو گروه فلسفه‌ی اسلامی دانشگاه تهران در اندیشه‌ی برگزاری چنین همایشی است و اکنون طرح آن در گروه مطرح شده است و انتظار می‌رود با مساعدت مادی و معنوی از سوی نهاد‌های ذی‌ربط، همایش بزرگداشت این فیلسوف برگزار شود.»

او تأکید کرد: «این موضوع هم‌اکنون در دستور کار گروه فلسفه‌ی اسلامی دانشگاه تهران است و کم‌کم می‌خواهد وارد مرحله‌ی عملی شود.»

شیخ شهاب‌الدین ابوالفتوح یحیی سهروردی، معروف به "شیخ اشراق"، شهاب مقتول و شیخ مقتول، «مؤسس حکمت اشراق» و از حکمای بزرگ اسلام است. شیخ اشراق، حکمت و اصول فقه را در مراغه نزد مجدالدین جیلی، که استاد امام فخر رازی نیز بود، فراگرفت و در حکمت تبحر و احاطه‌ی تمام یافت. سپس به تفکر و ریاضت پرداخت و چند سالی را در عراق و شام به سیاحت و مطالعه گذرانید.‌ چنان‌که مشهور است، در علوم غریبه نیز تبحر پیدا کرد، و در شهر حلب مورد اتهام و مخالفت فقها واقع شد،‌ و به امر صلاح‌الدین ایوبی، به‌وسیله‌ی پسرش - ظاهر (الملک‌الظاهر) - توقیف شد و در حدود سن ‌36سالگی به قتل رسید.

تألیفات شیخ اشراق عبارت‌اند از: حکمة‌الاشراق، تلویحات، المشارع و المطارحات،هیاکل النور، کلمه التصوف، رساله‌ی عقل سرخ، آواز پر جبرئیل، روزی با جماعت صوفیان، رساله فی حاله الطفولیه و ... .

همراهان شاه به او گفته بودند که این مدارس، جوانان را یاغی می‌کند... مکتب‌داران تبریز، این رقیب تازه‌نفس را برنتافتند و مردم را علیه او تحریک کردند... متهم به فعالیت‌های ضد دینی شد... پیش از او، تحصیل دانش، ویژه‌ی طبقه‌ی مرفه بود... ۲۷ جلد کتاب درسی برای سوادآموزان فارسی‌زبان نوشت... بیشتر مدارس او در زمان حیات او تعطیل یا ویران شدند... یکی از ده شخصیت تأثیرگذار و سرنوشت‌‌ساز تاریخ معاصر ایران ...
آقای رئیس جمهور رمان دیکتاتوری است نه رمان دیکتاتور. انتقادی است از فقر (مردم کشور همه فقیرند) و خیانت (هر شهروندی خانواده‌اش را انکار می‌کند) و فساد (وجدانها پست و مبتذل است) که این نظام بی‌حاصل که نمی‌تواند به انجام دادن کاری مثبت به نفع کسی افتخار کند به بار می‌آورد. به همین جهت خواننده از همان ابتدا احساس خفگی می‌کند و این فشار مرتباً شدت می‌یابد و هنگامی که رمان در آخرین فصل خود موسوم به «زنده مدفون» به اوج خود می‌رسد، این احساس به خفقان نزدیک می‌شود. ...
حدیث «الملك یبقی مع الكفر و لایبقی مع الظلم» از سخنان پرآوازه دیگریست که در هیچ منبع حدیثی به عنوان روایت نقل نشده و در قرن یازدهم هجری وارد کتب شده است. البته میرزای نائینی فقیه دوران مشروطه از این حدیث به عنوان نص مجرب (یعنی حدیثی که به تجربه ثابت شده) یاد می‌کند... در منابع روایی حدیثی دال بر نحوست ماه صفر یافت نمی‌شود. همین‌طور بشارت به خروج از ماه صفر و دعاهای دوری از بلا در این ماه. ...
«خشم» نیکول نسبت به نادیده‌گرفتن خودش از سوی چارلی، سبب می‌شود درخواست طلاق کند... نیکول حواسش به جزئیات زندگی است و چارلی دقتی به این جزئیات ندارد... نیکول احساس می‌کند که در بازی زندگی بازنده شده ... کسانی که پاره‌ای از «ما» می‌شوند، هویت تازه‌ای می‌یابند، علاوه بر آنچه داشته‌اند... همه از زاویه منفعت «خود»شان به رابطه نگاه می‌کنند.‌.. نه تاب جدایی دارند و نه توان ساختن رابطه‌ای تازه. ...
تبدیل یک نظام مردمسالار به نظام استبدادی محصول یک تعامل دوسویه میان یک فردِ حاکم و یک جامعه است... او انتقاد را به معنی دشمنی با اهداف و ایده‌ها تلقی می‌کند... رسالت نجات جهان از بندگی ظالمان... «دشمن»؛ یگانه مقصر عدم کامیابی ها است... بازار رمالانِ غیب گو گرم می‌شود... خود را به‌جای ایده و نظام می گذارد. و در واقع منظور او از ایده، خود اوست که با نظام یکی شده‌است. ...