سه عنوان جدید از «ایستگاه شعر» منتشر شد

۳۰ آذر ۱۳۹۵
3 مجموعه شعر جدید از شمس آقاجانی، علی الفتی و مهرنوش قربانعلی در قالب کتاب های مجموعه «ایستگاه شعر» توسط انتشارات بوتیمار منتشر و راهی بازار نشر شد.

به گزارش مهر، 3 عنوان جدید از کتاب‌های «ایستگاه شعر» از شمس آقاجانی، علی الفتی و مهرنوش قربانعلی به تازگی توسط انتشارات بوتیمار منتشر و راهی بازار نشر شده است.

کتاب «چرا آخرین درنا باز می گردد؟» با عنوان «و متن هایی برای مطالعه بیشتر» مجموعه شعرهای شمس آقاجانی است که هم شعر و هم متن منثور را در بر می گیرد. این کتاب شعری بلند با نام عنوان کتاب را در بر می گیرد که پس از آن، متن هایی درباره درنای ایرانی و مهاجرتش به سیبری درج شده است. در بخشی از این متن ها، سخنرانی مارتین لوترکینگ با عنوان «من یک رویایی دارم» هم چاپ شده است.

این کتاب با 84 صفحه مصور، شمارگان 500 نسخه و قیمت 80 هزار ریال منتشر شده است.

«بر دریا قدم می زنم» عنوان مجموعه شعر مهرنوش قربانعلی است که به تازگی در قالب یکی از عناوین «ایستگاه شعر» به چاپ رسیده است.

این کتاب 4 دفتر شعر را با عناوین «چهارگاه/ ماژور»، «سه گاه»، «بر دریا قدم می زنم» و «آن قصر که بر چرخ پهلو می زد!» در بر می گیرد. بین این دفاتر شعر هم می توان نام اشعاری چون پذیرش، اناالحق، حلقه پنهان بغض، لابیرنت، خاطره ای از قفس پرید و ... مشاهده کرد.

یکی از اشعار این کتاب را می خوانیم:

کهنگی کفشی را که غنیمتی شده بود
جا می گذارم  بیابان!
دور می شوم  خواهی دید
تنهایی ام
دونده ی دوی استقامت شده است!

این کتاب هم با 72 صفحه، شمارگان 500 نسخه و قیمت 67 هزار ریال منتشر شده است.

عنوان مجموعه شعر علی الفتی هم «شفاهی به ندرت» است که 58 قطعه شعر کوتاه را شامل می‌شود.

مجسمه، اسب ترس، عصبانیت، نوروز، عکس ماه، کال روح، آخرین غروب، غسل، مدت‌های دور، آلزایمر و... عنوان برخی از شعرهای این کتاب هستند.

این کتاب با 104 صفحه، شمارگان 500 نسخه و قیمت 95 هزار ریال به چاپ رسیده است.

کلید واژه : شعر