انتشار کتابی درباره تاریخچه کمیک‌ها و رمان‌های مصور

۱ دی ۱۳۹۵
کتابی درباره تاریخچه آثار کمیک و رمان‌های مصور از سوی انتشارات علمی و فرهنگی منتشر شد.

به گزارش مهر، انتشارات علمی و فرهنگی کتاب «کمیک‌ها مانگاها و رمان‌های مصور» را  به قلم رابرت اس. پترسن، استاد دانشگاه در ایالت ایلینوی شمالی آمریکا و با ترجمه مهرداد گروسی منتشر کرد.

این کتاب در سیزده فصل تدوین شده است که شامل موضوعاتی مانند زبان روایت‌های تصویری، چاپ عامه‌پسند و کاریکاتور، داستان‌های مصور، روایت‌های تصویری هنر مدرن، مجلال فکاهی، کمیک‌ها در عصر روزنامه‌نکاری زرد، روایت‌های تصویری در آسیا، ابرقهرمان‌ها و کتاب‌های کمیک، جریان کمیک آمریکا بعد از جنگ دوم جهانی، مانگاها بعد از جنگ دوم جهان، روایت‌های تصویری در هنر پس از جنگ دوم جهانی، کمیک‌های دیجیتال و... می‌شوند

نویسنده در بخشی از مقدمه خود بر این کتاب آن را حاصل ورود غیر مستقیم خود به موضوع کمیک‌ها از طریق مطالعه هنر و نمایش روایی دانسته است.

همچنین ناشر نیز در معرفی این کتاب عنوان کرده است: کمیک‌ها به صورت یکجا و تمام و کمال و در نتیجه یک ابتکار یا پیشرفت تکنولوژیک منفرد به‌وجود نیامده‌اند، بلکه حاصل تغییراتی کند و گسترده در ادبیات بصری‌اند که طی قرن‌ها و در بین صدها هنرمند در نقاط مختلف دنیا اتفاق افتاده است. از این رو، مطالعه روایت‌های تصویری معاصر باید دربردارنده تاریخ وسیع‌تر هنر روایی باشد، زیرا بدون برقراری ارتباط با این تاریخ، مطالعه کمیک‌های امروزی کاملا بی‌ارتباط با گرامر عمیق‌تر این زبان تصویری باقی خواهد ماند. هدف این کتاب ردیابی ایده‌های فرهنگی‌ای است که به فرم و محتوای روایت‌های تصویری شکل داده‌اند.

این کتاب ار انتشارات علمی و فرهنگی در 256 صفحه و با قیمت 20 هزار تومان منتشر کرده است.

کلید واژه : ادبیات