اخبار - ذبیح الله صفا | کتاب نیوز

کتاب 5جلدی است و با آنکه ظرف مدتی افزون از چهل‌سال فراهم آمده از طرحی تقریبا واحد پیروی کرده است. به این ترتیب که مؤلف در هر مجلد پیش از ذکر سرگذشت شاعران و نویسندگان هر دوره و نمونه‌ی آثار آنان، برای آشناشدن خواننده با اوضاع و احوال آن دوره، فصولی را به اوضاع سیاسی و اجتماعی، وضع علوم و دانش‌ها و همچنین مباحث عمده‌ی دینی و کلامی هر دوره اختصاص‌داده است.
۲۶ شهریور ۱۳۸۶ - ۱۲:۴۹