انتشارات دانشگاه مفید دومین چاپ «رساله کشف» [über eine Entdeckung nach der alle neue kritik der reinen vernunlt durch eine altere entbehrlich gemacht werden soil] کانت [immanuel kantو ترجمه مهدی ذاکری را منتشر کرد. کانت این رساله جدلی را در پاسخ به نقدهای به زعم خود غیراصولی ابرهارت از خود نوشته بود.

«رساله کشف» [über eine Entdeckung nach der alle neue kritik der reinen vernunlt durch eine altere entbehrlich gemacht werden soil] کانت [immanuel kant]

به گزارش کتاب نیوز به نقل از مهر، انتشارات دانشگاه مفید قم چاپ دوم کتاب «رساله کشف» اثر ایمانوئل کانت و شرح و توضیح هنری ای. آلیسون، ترجمه مهدی ذاکری را با شمارگان ۳۰۰ نسخه، ۳۰۸ صفحه و بهای ۵۰ هزار تومان منتشر کرد. نخستین چاپ این کتاب به سال ۱۳۸۳ با شمارگان ۱۵۰۰ نسخه و بهای ۲,۲۰۰ تومان منتشر شده بود.

کتاب دو فصل و سه ضمیمه مهم دارد. فصل نخست با عنوان «مقدمه تاریخی و انتقادی» شامل سه بخش به ترتیب با این عناوین است: «زمینه تاریخی»، «یورش ابرهارت» و «پاسخ کانت». فصل دوم کتاب نیز «رساله کشف» است که دو بخش با این عناوین دارد: «درباره واقعیت عینی مفاهیمی که هیچ شهود حسی‌ای در ازای آنها نمی‌تواند عرضه شود بر طبق نظر آقای ابرهارت» و «راه حل آقای ابرهارت برای مشکل «احکام تألیفی چگونه به نحو پیشینی ممکن‌اند؟».

ضمیمه نخست نیز شامل نامه‌های کانت است به راینهولت، ضمیمه دوم نظر شولتس است درباره ابرهارت و ضمیمه سوم نیز مقایسه‌های مختصر ابرهارت است بین فلسفه‌های لایبنیتس و کانت.

فصل نخست کتاب در اصل بحثی است درباره انتقاد ابرهارت از کانت که مدعی است لایبنیتس تقسیم احکام به تحلیلی و تألیفی را پیش از کانت مطرح کرده است که پس از آن پاسخ کانت به این مدعا مطرح شده و در فصل دوم نیز متن «رساله کشف» درج شده است.

کانت این رساله را در پاسخ به یورش تمام عیار یوهان آگوست ابرهارت نوشته است. دعوی اصلی ابرهارت به بیان ساده این بود که هر مطلب صادقی که در نقد عقل محض هست، لایبنیتس پیشتر آن را مطرح کرده و هر آنچه را که در نقد با فلسفه لایبنیتس متفاوت است، مثلاً محدودیت معرفت به پدیدارها، گرفتار خطاست.

بنابراین به اعتقاد او عقل‌گرایی لایبنیتس قبلاً بر شکاکیت هیوم چیره شده و دعاوی ما بعدالطبیعه عقل‌گرایانه در مقابل انتقاد کانت توجیه پذیرند. کانت به سهم خود چنان از این یورش به خشم آمده بود که از عهد دیرین خود، در وارد نشدن به مجادله مستقیم با منتقدانش دست کشید و حاصل آن، اثری بود شدیداً جدلی و اغلب با لحن و آهنگی بسیار کند و در بسیاری جهات «قطعه‌ای استثنایی. با این حال این اثر دربردارنده تقریر جدید مهمی از تقسیم احکام به تحلیلی و تألیفی و تلاش کانت برای تعریف دقیق فلسفه‌اش در برابر عقل‌گرایی لایبنیتس به شمار می‌آید.

به عبارتی «رساله کشف» بیشتر به جنبه‌ای از نظریه معرفت کانت توجه می‌کند که کمتر مورد توجه واقع شده است بدین معنی که نسبت فلسفه کانت را با عقل گرایی لایبنیتس که به اندازه نسبت و تقابل آن با شکاکیت دیوید هیوم مهم است، در نظر می‌گیرد. در نتیجه این رویکرد برخی از اشکالات مهمی که از ناحیه معاصران عقل گرایِ کانت به او وارد شده، پاسخ گفته می‌شود.

اما شارح این کتاب یعنی هنری ای. آلیسون از برجسته‌ترین و شناخته شده‌ترین کانت شناسان در دنیای معاصر است که در زمینه‌های ایدئالیسم آلمانی، تجربه گرایی انگلیسی، عقل گرایی اروپایی و فلسفه دین دانش گسترده‌ای دارد. آلیسون بجز ریاست بر انجمن فلسفی آمریکا (بخش اقیانوس آرام) در دانشگاه‌های سن دیه‌گو، یال، پرینستون و بوستون به تدریس اشتغال داشته است.

................ هر روز با کتاب ...............

فرهنگ و سلطه... صنعت آگاهی این اعتقاد کاذب را برای مردم پدید می‌آورد که آنها آزادانه سرنوشت خود و جامعه‌شان را تعیین می‌کنند... اگر روشنفکران از کارکردن برای صنعت فرهنگ سر باز زنند، این صنعت از حرکت می‌ایستد... دلش را خوش می‌کرد سلیقه‌اش بهتر از نازی‌هاست و ذهنیت دموکراتیک خویش را با خریدن آنچه نازی‌ها رو به انحطاط می‌خواندند، نشان دهد... در اینجا هم عده‌ای با یکی‌کردن ادبیات متعهد با ادبیات حزبی به هر نوعی از تعهد اجتماعی در ادبیات تاخته‌اند ...
دختر بارها تصمیم به تمام‌کردن رابطه‌شان می‌گیرد اما هر بار به بهانه‌های مختلف منصرف می‌شود. او بین شریک و همراه داشتن در زندگی و تنهابودن مردد است. از لحظاتی می‌گوید که در تنهایی گاهی به غم شدیدی دچار می‌شود و در لحظه‌ای دیگر با خود تصور می‌کند که شریک‌شدن خانه و زندگی از تنها بودن هم دشوارتر است و از اینکه تا آخر عمر کنار یک نفر زندگی کند، پیر شود، گرفتار هم شوند و به نیازها و خُلق و خوی او توجه کند می‌نالد ...
دکتر مجد در کتاب «قحطی بزرگ و نسل کشی در ایران» برای اولین بار اسناد مربوط به قتل عام بیش از 10 میلیون ایرانی در قحطی «عمدی» جنگ جهانی اول را با تکیه بر اسناد و مدارک و گزارش‌های آرشیو وزارت امور خارجه‌ی آمریکا و آرشیو روزنامه‌ها منتشر کرده است... در ایرلند مردم برای یادآوری جنایت بریتانیا در قحطی سیب‌زمینی؛ هر سال هفته‌ی بزرگداشت کشته‌شدگان قحطی دارند... ملت ایران به ققنوس تشبیه شده و به فاجعه عادت کرده است ...
تنهایی بین‌فردی، تنهایی درون‌فردی و تنهایی اگزیستانسیال... تجربه تهی‌ بودن، گم ‌شدن و محرومیت، جایی بیرون از ما نیست بلکه در درون ماست... باید بیاموزد با دیگری ارتباط برقرار کند بی‌آنکه او را تا سطح ابزاری برای دفاع در برابر تنهایی پایین بیاورد... ما نباید فکر کنیم وقتی گرد هم می‌آییم، از تنهایی بیرون آمده‌ایم... برای کسی که عافیت و امنیت مهم‌ترین چیز است، رحم مادر یا گور بهترین مکان است... عاشق دیگر نمی‌تواند به تنهایی تصمیماتی بگیرد ...
نیچه خطاب به فیلسوفان می‌گوید: «خانه‌هایتان را در دامنه‌های کوه آتشفشان بنا کنید» و من همه کسانی را که در جست و جوی حقیقتند مخاطب این سخن می‌یابم. «گریختن» مطلوب طبع کسانی است که فقط به عافیت می‌اندیشند و اگر نه، مرگ یک بار، زاری هم یک بار... شهروندِ مطیع کسی است که در صدق گفتار سیاستمداران تردید روا نمی‌دارد؛ تا آنجا تسلیم قوانین محلی است که عدالت را نه قبله قانون، که تابع آن می‌بیند ...