کتاب «روانشناسی فرهنگی» [Cultural psychology] نوشته استیون جی. هین [Steven j Heineبه همت سازمان سمت منتشر شد.

روانشناسی فرهنگی» [Cultural psychology]  استیون جی. هین [Steven j Heine]

به گزارش کتاب نیوز، کتاب «روانشناسی فرهنگی»  با ترجمه جمعی از مترجمان و ویراستاری علمی علی فتحی آشتیانی به همت پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی سازمان سمت منتشر شد.

نسخه اصلی این کتاب در سال 2007 منتشر شده و دارای ۱۴ فصل است. ناشر ایرانی به دلیل حجم زیاد مطالب، ۴ فصل کتاب را حذف کرده است. عناوین 10 فصل این کتاب عبارتند از:
فصل اول: روانشناسی فرهنگی چیست؟ / ترجمه علی فتحی آشتیانی
فصل دوم: فرهنگ و طبیعت انسان / ترجمه پرویز آزاد فلاح
فصل سوم: رشد و اجتماعی شدن / ترجمه فرهاد جمهری
فصل چهارم: خود و شخصیت / ترجمه امیرعلی مازندرانی
فصل پنجم: زیستن در جهان‌های چندفرهنگی / حجت الله فراهانی
فصل ششم: انگیزش / ترجمه ناصر آقابابایی
فصل هفتم: شناخت و ادراک / ترجمه علیرضا مرادی و حمید خانی پور
فصل هشتم: هیجان‌ها / ترجمه مهدی زارع بهرام آبادی
فصل نهم: جاذبۀ فردی و روابط نزدیک / فرامرز سهرابی
فصل دهم: سلامت روانی / علی فتحی آشتیانی

روانشناسی فرهنگی حوزه‌ای از روانشناسی است که به بررسی تأثیر فرهنگ بر فرایندهای روانشناختی از جمله تفکر و رفتار می‌پردازد. موضوع روانشناسی فرهنگی این است که فرهنگ را نمی‌توان از ذهن تفکیک کرد، زیرا فرهنگ و ذهن همدیگر را می‌سازند. فرهنگ‌ها از تعامل اذهان متنوع افرادی که در درون آنها زندگی می‌کنند پدید می آیند و فرهنگ‌ها نیز به نوبه خود شیوه‌هایی که این ذهن‌ها از طریق آنها فعالیت می‌کنند را شکل می‌دهند. روانشناسی فرهنگی اغلب با روانشناسی میان فرهنگی اشتباه گرفته می‌شود.

نگاهی کوتاه به فصل‌های کتاب
فصل اول روان‌شناسی فرهنگی چیست؟ در این فصل مباحث روان‌شناسی گونه‌های فرهنگی، فرایندهای روانشناختی می‌توانند در بین فرهنگ‌ها متفاوت باشند، آیا فرهنگ مستقل از ذهن است یا با ذهن درهم بافته شده است؟ ویژگی‌های جهانی روانشناختی و سطوح تحلیل، پایگاه داده‌های روانشناختی تا حد زیادی غیرمعمول است، چرا روانشناسی فرهنگی را مطالعه می‌کنیم؟ شما محصول فرهنگ خودتان هستید و روانشناسی فرهنگی از کجا می‌آید؟ مورد بررسی قرار گرفته است.

فصل دوم فرهنگ و طبیعت انسان. مباحث این فصل شامل آیا انسان‌ها تنها موجودات برخوردار از فرهنگ هستند و چرا انسان‌ها در یادگیری فرهنگی مهارت دارند، است.

فصل سوم تحول و اجتماعی شدن. در این فصل مباحث تبدیل مغزهای مشابه به ذهن‌های ِ فرهنگی متفاوت، دوره‌های حساس اجتماعی شدن فرهنگی) اکتساب زبان و اکتساب فرهنگ (ظهور تفاوت‌های فرهنگی در فرایندهای روانشناختی با افزایش سن، تفاوت تجربیات اولیه کودکی در فرهنگ‌های مختلف، گذارهای تحولی دشوار و اجتماعی شدن از طریق آموزش مورد بررسی قرار گرفته است.

فصل چهارم خود و شخصیت. در این فصل موضوعات من کیستم؟ دیدگاه‌های مستقل در برابر دیدگاه‌های وابسته به هم نسبت به خود، روابط با خودی‌ها و غیر خودی‌ها، فردگرایی و جمع گرایی، فراتر از فردگرایی و جمع گرایی، نکته‌ای درباره ناهمگنی افراد و فرهنگ‌ها، جنسیت و فرهنگ، چند تفاوت فرهنگی دیگر در زمینه خودپنداره) همسانی خود و خودآگاهی (، نظریه‌های تلویحی در ارتباط با ماهیت خود و شخصیت مورد بحث قرار گرفته است.

فصل پنجم زیستن در جهان چندفرهنگی. این فصل شامل موضوع‌های دشواری‌های مطالعه فرهنگ پذیری، هنگامی که افراد به یک فرهنگ جدید مهاجرت می‌کنند چه روی می‌دهد؟ مردمان چندفرهنگی و افراد چندفرهنگی ممکن است خلاق‌تر باشند، است.

فصل ششم انگیزش. در این فصل انگیزه خودافزایی و حرمت خود (عزت نفس)، انگیزش‌های شأن و پیشرفت خود، دین و انگیزش پیشرفت، عاملیت و کنترل، انگیزش‌های سازگار شدن یا کوتاه نیامدن بحث شده است.

فصل هفتم شناخت و ادراک. در این فصل تفکر تحلیلی و کل نگر، توجه، فهم رفتار دیگران) خطای بنیادی اسناد (، سبک‌های استدلال، تحمل امور متضاد، تفکر خالقانه، تکلم و تفکر، ارتباط آشکار در مقابل ارتباط ضمنی، نسبیت زبان شناختی مورد بررسی قرار گرفته است.

فصل هشتم هیجان. این فصل شامل موضوعات هیجان چیست؟ آیا تجربه هیجانی بر اساس فرهنگ‌های مختلف، متفاوت است؟ هیجان و زبان، تفاوت فرهنگی در انواع تجارب هیجانی، تفاوت فرهنگی در شادکامی و بهزیستی ذهنی و نتیجه گیری در مورد تفاوت فرهنگی هیجان‌ها است.

فصل نهم جذابیت بین فردی و روابط نزدیک. در این فصل جاذبه بین فردی (جذابیت فیزیکی، زمینه‌های جذابیت بین فردی، اثر مشابهت جذابیت) و روابط نزدیک مورد بحث قرار گرفته است.

فصل دهم سلامت روانی. این فصل شامل اختلال روان شناختی چیست؟ سندرم‌های وابسته به فرهنگ (اختلالات خوردن، کورو، آموک، هیستری و سایر اختلالات وابسته به فرهنگ)، سندرم‌های جهانی (افسردگی، اختلال اضطراب اجتماعی، خودکشی، اسکیزوفرنی) و درمان مشکلات روانی است.

کتاب «روانشناسی فرهنگی» برای دانشجویان رشته روانشناسی به عنوان منبع اصلی دروس روانشناسی اجتماعی در مقطع کارشناسی و روانشناسی فرهنگی در مقطع کارشناسی ارشد و به بهای ۶۵ هزار تومان منتشر شده است.

................ هر روز با کتاب ...............

ظاهرا در دنیای ادبیات به فرد معتاد با احترام نگریسته می‌‌شود... لیوانی را روی سر همسرش می‌گذارد و شلیک می‌کند، اما تیرش، نه به لیوان که به سر همسرش می‌خورد... فکر می‌‌کنم سلین در درجه‌‌ اول یک نویسنده طنزپرداز است. و رندنامه هم رمانی است که می‌‌بایست حسابی سرزنده و حسابی خنده‌‌دار باشد... از سیاستمدارها متنفر نیستم، صرفا برایم جالب نیستند ...
رمان به نظر من جعل است. جعل تاریخ، جعل زمان و... شما در رمان به کمک جعل است که یک دنیای متفاوت می‌سازید... پدرم اگرچه نمازش را همیشه به‌جا می‌آورد و حتی نماز شب هم می‌خواند، اما هیچ‌گاه پیشانی‌اش پینه نبست!... پاورقی‌خوان قهاری می‌شود. امیرعشیری، منوچهر مطیعی، ارونقی کرمانی... بهرام صادقی را اصلا قبول ندارد و می‌گوید که اصفهانی‌ها او را به ناحق برکشیده‌اند. به نویسندگی آل‌احمد اعتقادی ندارد و او را یک مقاله‌نویس سیاسی می‌داند ...
اگر جنگ برای مردم خاصه مردمِ رشت -که داستان در آنجا روایت می‌شود- فقر و بدبختی و قحط‌سالی به بار آورده است، اما این دو برادر سرشار از نعمت‌اند... احمدگل با رفتنش به دیدار ارباب دختر خودش را هم قربانی می‌دهد... کوته‌بینی و خودرأیی میرزا کوچک خان مانع این می‌شود که جنبش جنگل به انقلاب منجر شود... وارثان بی‌ثباتی‌های سیاسی و جنبش‌های ناکام بیش از هرکس فقرا هستند... داستان پُر از سبک زندگی است؛ سبک زندگی اواخر قرن گذشته ...
هیچ خبری از حجاب راهبه‌ها و سوگند خوردنشان نیست، درعوض آیرا از سنت روایت پیکارسک استفاده می‌کند... مرا آماده کرده‌اند که فرشته‌ باشم، فرشته‌ نگهبان همه‌ مجرمان، دزدها و قاتلان... این کارهای خوبی که در تنهایی و خیالاتش انجام می‌دهد، سزار را تبدیل به راهبه می‌کند. ولی، در زندگی واقعی، او یک دروغگوی قهار است... رمز و راز دروغگوی خوب‌ بودن را فاش می‌کند: «باید خیلی قانع‌کننده وانمود کنی که چیزهای واضح را نمی‌دانی.» ...
متوجه ماده‌مگس جوانی شد که در مرز میان پوره و سس نشسته بود... پوست آبدار و سبزش، بانشاط زیر نور خورشید می‌درخشید... دور کمرش چنان شکننده و ظریف بود که گویا می‌توانست با سبک‌ترین نسیم بشکند... جابه‌جایی حشره و انسان و توصیفات آبدار و تنانه از مگس علاوه بر شوخی شیطنت‌آمیز پلوین با توصیفات رمان‌‌های احساساتی و حتی کلاسیک، کاریکاتورگونه‌ای است گروتسک از وضعیت بشر ...